Nachádzate sa na webe freelance vizuálneho umelca,
show dizajnéra, programátora a light & laser jockey-a Martina Gabča. Človeka stojaceho za oponou,
tvoriaceho audiovizuálnu spojnicu medzi klientovou víziou a zrealizovanou realitou.


Na správny chod webu však potrebujete mať nainštalovaný Flash Player 10.0 alebo vyšší,
ktorý je dostupný bezplatne na stránke Adobe.
SK | EN